Jak zjistit svou mezizorní vzdálenost?

Navštivte svého optometristu. Používají zařízení nazývané “pupillometr” pro přesné měření vaší mezizorní vzdálenosti.

Pokud v současnosti nemáte možnost navštívit optiku, můžete tuto vzdálenost změřit sami nebo s pomocí přítele pomocí pravítka. Je to trochu složitější a vyžaduje nějaké výpočty.

zpět do E-SHOP